Pomoć za bolje morske veze i sigurne luke

Raspisan natječaj za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukciju objekata u javnim lukama.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za županijske lučke uprave vrijedan 60 milijuna kuna, a vezan uz sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova  u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja.

Predviđena sredstva dodjeljivat će se bespovratno i namjenski iz državnog proračuna, a predviđena su za 2019.  godinu.  U dokumentu ministarstva uz ostalo stoji da podnositelji zahtjeva za sufinanciranje, dakle županijske lučke uprave, moraju nominirati ulaganja u skladu s razvojnim i prostornim planovima.   Nadležne lučke uprave bit će i predlagači i nositelji svih investitorskih aktivnosti, s tim da će se subvencije moći koristiti u svim fazama provedbe, za izvođenje građevinskih radova kao i za usluge nadzora nad građenjem.

Ukupna sredstva iz državnog proračuna koja se mogu odobriti za pojedinačni projekt ne mogu biti veća od 90 posto stvarnih troškova, a podnositelj zahtjeva za dodjelu državnog novca, ako se radi o gradnji,  u trenutku podnošenja zahtjeva mora imati projektno-tehničku dokumentaciju i odgovarajuću dozvolu građenja.  Jedan od kriterija pri odabiru projekata koji će se sufinancirati je taj da se radi o unaprjeđenju kvalitete javnog pomorskog prijevoza na povezivanju otoka s kopnom i otoka međusobno, s ciljem stvaranja boljih uvjeta za život na otocima, te poticanje tamošnjeg gospodarskog razvoja.

Isto tako poželjno je da se radi o građevinama koje služe za redovito obavljanje pomorskog prometa u svrhu prihvata pomorskih linijskih putničkih brodova u svim vremenskim uvjetima, odnosno građevinama koje doprinose poboljšanju korištenja svih oblika pomorskog prijevoza, od produženja operativne obale radi prihvata brodova većeg kapaciteta do sigurnijeg prihvata i priveza većih brodova.

Na listi kriterija su i građevine za prihvat ribarskih brodova, potom one koje rješavaju nedostatak komunalnih vezova u nekim lukama, ali i lukobrani, valobrani i sve ostalo što povećava sigurnost plovidbe lučkog akvatorija. Jedan od kriterija pomoću kojeg će investitori  lakše do državnog novca je i pripremljenost projekta na način da će se tražiti što veći stupanj gotovosti projektne dokumentacije i ishodovanih akata o dozvoli građenja. Projektni prijedlozi mogu se dostaviti do 21. siječnja.

Izvor: 

Pratite nas i lajkajte nas:

Povezani članci