U lipnju porasla zaposlenost

ANALIZA – Prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) u lipnju ove godine ukupan broj osiguranika iznosio je 1,525 milijuna čime je nastavljen pozitivan trend kretanja na mjesečnoj i godišnjoj razini.

Naime, u odnosu na svibanj ukupan broj osiguranika HZMO-a viši je za gotovo 22 tisuće čime je i peti mjesec zaredom zabilježen mjesečni rast (1,4%). Istovremeno, u lipnju ove godine broj osiguranika HZMO-a je za 26,5 tisuća viši u odnosu na isti mjesec lani (1,8%) te je na godišnjoj razini nastavljen trend rasta zaposlenosti koji je neprekidno prisutan od ožujka 2015. Na očekivana poboljšanja u zaposlenosti na mjesečnoj razini prethodno su ukazivali i podaci DZS-a prema kojima je u svibnju broj zaposlenih osoba porastao za više od 27 tisuća odnosno 2,0% mjesečno (označavajući razdoblje povoljnijih sezonskih kretanja nakon jesenskih i zimskih mjeseci). Premda značajne metodološke razlike ne dopuštaju usporedivost podataka iz dvaju navedenih izvora, ipak isti ukazuju na usklađenu dinamiku kretanja trenda zaposlenosti tijekom godine.

Sa lipanjskim podacima o broju osiguranika HZMO-a potvrđen je uobičajeni sezonski trend koji karakterizira dinamičnije zapošljavanje predvođeno potrebama u turističkoj (pred)sezoni. Promatrajući prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, najveći doprinos mjesečnom i godišnjem rastu broja osiguranika u lipnju došao je upravo iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane gdje je zabilježen rast broja osiguranika za 11.221 u odnosu na svibanj (10,4%). Također, u ovoj djelatnosti je zabilježen i značajan rast broja osiguranika na godišnjoj razini (za 5,2 tisuće ili 4,6%). Očekivano, rast broja osiguranika zabilježen je i u djelatnosti trgovine na veliko i na malo; popravak motornih vozilai motocikala. Naime, u promatranoj je djelatnosti u lipnju zabilježen mjesečni rast od 3,7 tisuća osiguranika (1,6%) dok je na godišnjoj razini njihov broj također porastao (za više od 2 tisuće odnosno 0,9%).

Naposljetku, podaci prema NKD-u pokazuju da uobičajena sezonalnost u kretanju ukupnog broja osiguranika HZMO-a zapravo najvećim dijelom proizlazi upravo iz sezonskih oscilacija u kretanju zaposlenosti kod prethodno spomenute dvije djelatnosti (pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane te u djelatnosti trgovine na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala). S približavanjem završetku središnjeg dijela turističke sezone očekujemo i pad broja osiguranika na mjesečnoj razini. Dakle, tržište rada ostaje krhko i opterećeno ozbiljnim strukturnim problemima neusklađenosti ponude i potražnje, dugotrajnom nezaposlenošću i padom broja radno sposobnog stanovništva.

Uz to Hrvatsku poput drugih država Europe prati proces demografskog starenja, a ne posustaje ni emigracija najproduktivnijeg dijela radno sposobnog stanovništva zbog lakšeg kretanja ljudi na jedinstvenom tržištu EU-a u uvjetima spore i neadekvatne dinamike otvaranja novih radnih mjesta. Stoga suočavanje i rješavanje problema gubitka jednog od nevrijednih resursa rasta – rada ostaje golem izazov nositeljima ekonomske politike i u kratkoročnom i u dugoročnom razdoblju.

Izvor: seebiz

Pratite nas i lajkajte nas:

Povezani članci