Internet nema čak 36% BiH kućanstava

Ne znaju koristiti mrežu.

Istraživanje Agencije za statistiku BiH pokazalo je da 61,5% od ukupno anketiranih kućanstava posjeduje internet priključak kod kuće. Postoje razlike kada se usporedi zastupljenost interneta prema tipu naselja tj. “gradsko” i “ostalo”.

U gradskom tipu naselja internet je zastupljen u 49,7% kućanstava, dok je zastupljenost interneta u ostalom tipu naselja 50,3%.

Međutim, čak 36,11% anketiranih kućanstava nema internet priključak. Najčešći razlozi zbog kojih nemaju internet priključak su “Ne trebam internet” (48,5%) i “Nedostatak vještina korištenja interneta” (39,1%).

Rezultati istraživanja pokazuju da se gledajući korisnike računala i interneta prema radnom statusu može zaključiti da najmlađa populacija prednjači. Učenici i studenti najviše koriste računalo (97,6%) i internet (98,8%).

Izvor: poslovni_logo-1

Pratite nas i lajkajte nas:

Povezani članci