Galenika Fitofarmacija odobrila dividendu od 86 RSD po akciji

BEOGRAD – Zemunski proizvođač pesticide Galenika Fitofarmacija (FITO) održala je redovnu skupštinu akcionara 23. juna na kojoj su donete očekivane odluke, uključujući i raspodelu dobiti.

Akcionarima će ove godine pripasti bruto iznos od 86 RSD po akciji (ukupno 227 miliona RSD, racio isplate dividende 26,5%) u odnosu na prošlogodišnjih 80 RSD po akciji. Ovaj iznos daje dividendni prinos hartije od 3,3% na poslednjoj ceni od 2.620 RSD, a dividenda će biti isplaćena do kraja septembra.
Kao dan dividende utvrđen je dan skupštine, 23. jun. Skupština akcionara takođe je odobrila odluku da se neizvršnim direktorima društva kao nagrada isplati iznos od 30 miliona RSD.

Izvor:
seebiz

 

 

Pratite nas i lajkajte nas:

Povezani članci