CO smije kupiti Cardif

Nakon Adrisa, najveći udjel u Croatia osiguranju ima država.

Upravno vijeće Hanfe u petak je odobrilo Croatia osiguranju preuzimanje BNP Paribas Cardif osiguranja.

Najveći hrvatski osiguravatelj je krajem svibnja objavilo kako je s francuskim BNP Paribas Cardif osiguranjem sklopio ugovor o kupnji 100-postotnog udjela u Cardif osiguranju Hrvatska, a kako će taj ugovor valjanost steći po dobivanju odobrenja Hanfe.

Upravno vijeće Hanfe donijelo je rješenje kojim Croatia osiguranju daje odobrenje za neposredno stjecanje kvalificiranog udjela od više od 50 posto u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu BNP Paribas Cardif osiguranja, a posredno stjecanje takvog udjela Adris grupi, većinskom vlasniku Croatia osiguranju.

Nakon Adrisa, najveći udjel u Croatia osiguranju ima država pa je Hanfa drugim rješenjem državi i DAB-u dala odobrenje za zajedničko posredno stjecanje preko 30 posto udjela. Cardif je krajem kolovoza ove godine držao 0,10 postotni udjel na hrvatskom tržištu osiguranja.

Izvor: 

Pratite nas i lajkajte nas:

Povezani članci